Centrum Geleen neemt afscheid van ‘harde en stenige’ omgeving

Centrum Geleen vergroent

Vooruitlopend op Geleende lente is op vrijdag 10 maart de eerste fase van de vergroening van Geleen centrum gestart. Er komt meer groen in de binnenstad van Geleen en het bestaande groen wordt verbeterd. De eerste twintig nieuwe groenbakken zijn in het winkelgebied van Geleen geplaatst.

De uitbreiding en verbetering van het groen is een belangrijk onderdeel van het centrumplan Geleen. De gebruikers van Geleen centrum geven regelmatig aan het gebied “hard en stenig” te vinden. Er is daarom behoefte aan meer groen. Wethouder Noël Lebens: “Met de vergroening van het centrum werken wij als gemeente aan een sfeervoller en aantrekkelijker winkelgebied. Zo wordt ondernemen, winkelen en het bezoeken van het centrum aangenamer. Die beleving is goed voor de ondernemers, inwoners en bezoekers van Geleen”.

Groen siert het hele jaar door

In totaal worden twintig nieuwe groenbakken en veertien nieuwe boombakken geplaatst. Dat gebeurt in drie stappen. De eerste stap is het plaatsen van de twintig groenbakken op de Markt, het plein voor de Hanenhof, de inrit van de Marktgarage en de Gravenstraat. De volgende plaatsing is voorzien in juni. Dan worden gebruikelijke bloemenzuilen en hanging baskets geplaatst. In het najaar zullen veertien extra boombakken in het centrum worden neergezet. Het groen in de nieuwe bakken is zowel geschikt voor de zomer als winter. Dat is een verschil ten opzichte van voorgaande jaren. Toen werd het groen juist verwijderd in de winterperiode. Vanaf nu siert het groen dus het gehele jaar het centrum van Geleen.

Locaties

Over de locaties van het groen is overleg gevoerd met het Centrummanagement. Op die manier sluiten de nieuwe groenvoorzieningen aan op de wensen van ondernemers en de opstelling van de drukbezochte Geleense zaterdagmarkt en de Gelaender Kirmes. Het Centrummanagement is tevreden over de ontwikkeling. Centrummanager Davey Nieuwendijk: “Kleur en dynamiek brengen het centrum verder. Met de plaatsing en het onderhoud van het groen door de gemeente werken we samen aan een sterker centrum.
De vergroening van het centrum zal uiteindelijk gefaseerd op de volgende plekken gebeuren:
– de Salmstraat
– groen rondom het oude raadhuis
– de (autobereikbare) aanloop/ondernemersstraten
– de marktpleinen
– de ruimte rondom de inrit van de parkeergarage
– het plein (Groenstraat) voor de Hanenhof
– Gravenstraat Marktzijde
– Rijksweg Centrum / Passage
– Entree Graaf Huynlaan

Geleen

Bron: Gemeente Sittard-Geleen